Cədvəl

+994 (50) 232 52 82

“Бакинские ночи” qruppu
Bakı.ş., Bibiheybet yolu 10b (23 sayli poctun yani)
Cədvəl:
Hər gün — 21:30

Группа «Бакинские ночи»
г.Баку, Биби-Эйбат 10b (рядом с почтой №23)
Расписание:
Каждый день в 21:30
————–
“INAM” qruppu
Bakı.ş., Bibiheybet yolu 10b (23 sayli poctun yani)
Cədvəl:
Hər gün – 19:30

Группа «INAM»
г.Баку, Биби-Эйбат 10b (рядом с почтой №23)
Расписание:
Каждый день в 19:30

+994 (50) 232 52 82

“ÜMÜD” qruppu
Bakı.ş., 155 Məhsəti Gəncəvi
Cədvəl:
Hər gün — 19:30

Группа «UMUD»
г.Баку, Мехсети Гянджеви 155
Расписание:
Каждый день в 19:30

+994 (50) 232 52 82

“KASPİ” qruppu
Sumqayit ş., Çerkassi küç. 48
Cədvəl:
Hər gün – 19:30

Группа “KASPİ”
г. Сумгаит, ул. Черкасси 48
Расписание:
Каждый день в 19:30

+994 (50) 232 52 82

“NovxANı” qruppu
Novxanı k. “Xan Bağı” restoranın yanında
Cədvəl:
Hər gün – 19:30

Группа “NovxANı”
Новаханы пгт., около “Xan Bağı” ресторана
Расписание:
Каждый день в 19:30

+994 (50) 232 52 82

“BUTA” qruppu
Gəncə ş. köhnə müəllimlər institutuna bitişik
Cədvəl:
Hər gün – 19:00

Группа “BUTA”
г. Ганджа, рядом со старым институтом учителей
Расписание:
Каждый день в 19:00